Extra service

Extra service

Extra- en ruildagen
Het is mogelijk dat een kind incidenteel een extra dag komt of een dag ruilt indien er op de gewenste dag plaats is op de groep en er genoeg pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Het ruilen van dagen kan door het inzetten van een tegoed. Voor een extra opvangdag worden kosten in rekening gebracht. Heb je nog een tegoed staan, dan kan er bij het aanvragen van de extra dag voor gekozen worden om het tegoed in te zetten. Verzoeken voor een extra- of een ruildag kunnen worden ingediend via de Konnect ouderapp. Het inzetten van tegoed is een extra service die wij graag bieden, maar niet behoort tot een verworven recht.

De voorwaarden voor het opbouwen en de inzet van een tegoed zijn als volgt:

 • Een kind dient voor 9 uur ’s ochtends afgemeld te worden. Indien een kind niet tijdig is afgemeld, dan ontvang je hiervoor geen tegoed.
 • Het tegoed kan éénmalig worden ingezet binnen 365 dagen.
 • Het tegoed is kindgebonden en kan dus niet ingezet worden voor een ander kind.
 • Het tegoed dient opgenomen te worden binnen 365 dagen na de afwezigheid of ziekte.
 • Annuleren van een extra opvangdag op factuur is mogelijk. Indien er minimaal 24 uur van te voren per mail een bericht is verstuurd naar de locatie betreffende de afwezigheid, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Als dit minder dan 24 uur van tevoren doorgegeven wordt, dan ontvangt de ouder hiervoor wel een factuur, maar krijgt de ouder een tegoed dat binnen 365 dagen ingezet kan worden.
 • Voor opvangdagen die vallen op een algemeen erkende feestdag en de jaarlijkse studiedag, ontvang je geen tegoed of financiële compensatie.
 • Is een kind afgemeld voor een bepaalde dag en wil je dat later terugdraaien? Dan kan het voorkomen dat er inmiddels geen plek meer is op de groep.
 • De locatiemanager koppelt terug of een ruil- of extra dag mogelijk is, door de aanvraag goed te keuren of af te keuren in het ouderportaal Konnect.
 • Studiedagen vallen in het contract op de vaste afgenomen dagen. Deze kunnen aangevraagd worden via het Konnect ouderportaal.

Sluitingsdagen 2023

 • Tweede Paasdag (maandag 10 april)
 • Koningsdag (donderdag 27 april)
 • Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)
 • Tweede Pinksterdag (maandag 29 mei)
 • Eerste Kerstdag (maandag 25 december)
 • Tweede Kerstdag (dinsdag 26 december)
 • Studiedag (nog niet bekend)