Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Speel-Inn modelformulier herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt ook een andere duidelijk geformuleerde verklaring invullen en opsturen via het contactformulier op onze website. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je per mail een ontvangstbevestiging toesturen.

Om de herroepingstermijn na te leven dien je de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.