Beleid

Pedagogisch beleid

De pedagogisch medewerkers van Speel-Inn werken volgens de richtlijnen die vermeld staan in ons pedagogisch beleid. In dit beleid wordt richting gegeven aan de manier waarop zij de kinderen moeten opvangen en begeleiden.

Het pedagogisch beleid kun je op de groep of in het ouderportaal inzien.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in onderdeel van ons beleid gericht op kinderen die binnen hun ontwikkeling een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze methode wordt ingezet om kinderen met een (mogelijke) onderwijssachterstand extra stimulering in hun ontwikkeling te bieden in voorbereiding op de basisschool. Bij onze vestigingen in Rhenen en Veenendaal maken we gebruik van het VVE programma (Uk & Puk). Het consultatiebureau geeft een VVE indicatie af aan kinderen die baat hebben bij deze vorm van begeleiding, gericht op de taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en/of de reken ontwikkeling.

Privacy

Speel-Inn legt de persoonsgegevens vast van ouders en/of verzorgers en hun kind(eren). Dit doen we om zo goed mogelijk voor een kind te kunnen zorgen en ouders en/of verzorgers op de hoogte te kunnen houden. Voor het welbevinden van het kind vragen we ook om bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens. Verder vragen we persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Dit zijn onder andere gegevens over de afgenomen opvang en BSN nummers, die we door moeten geven aan de belastingdienst.

Van onze medewerkers vragen we ook persoonsgegevens, zodat we kunnen verifiëren dat de ze gekwalificeerd zijn om te werken in de kinderopvang. Tevens vragen we een VOG van de medewerkers, omdat dit een wettelijke voorwaarde is.

We leggen zo min mogelijk persoonsgegevens vast en bewaren die zo kort mogelijk. We beperken de toegang tot je gegevens, zodat deze alleen voor noodzakelijke verwerking toegankelijk zijn. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met de gegevens om. De gegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en zijn niet inzichtelijk voor onbevoegden. Als derden buiten onze wettelijk plicht om gegevens vragen, zullen we deze alleen aanleveren na schriftelijke toestemming.

Je kunt je eigen gegevens altijd bij ons inzien en ten alle tijden laten wijzigen. Wij vragen vooraf toestemming voor de verwerking, je kunt daar bezwaar tegen maken.