Speel-Inn kinderopvang De Kwakel

In De Kwakel vind je onze kinderopvang locaties in de volgende wijken:

meisje zit op picknickbank

KDV De Zuiderzon

Anjerlaan 3

jongentje is aan het verven

BSO De Zuiderzon

Anjerlaan 1

jongen speelt voetbal

BSO De Avonturiers

Vuurlijn 51

Kinderopvang De Kwakel

Ben je op zoek naar kwalitatieve kinderopvang in De Kwakel? Dan ben je bij Speel-Inn op de goede plek! In De Kwakel bieden wij zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang aan. Beide zijn gevestigd in basisschool De Zon. Voor oudere kinderen bieden we plek in Sportcomplex KDO. 

Kinderdagverblijf De Kwakel  

Ons kinderdagverblijf De Zuiderzon in De Kwakel biedt ruimte aan drie groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wanneer kinderen 4 jaar worden, kunnen zij doorstromen naar onze BSO groep. De BSO is gelegen in hetzelfde pand, dus kinderen zijn dan al bekend met de ruimtes en pedagogisch medewerkers.

BSO De Kwakel

BSO De Kwakel is opgesplitst in twee locaties. Voor de kinderen van 4 tot en met 7 jaar hebben we een ruimte beschikbaar in een ruim lokaal in Basisschool De Zon. Dit is BSO De Zuiderzon. Voor de kinderen van 7 tot en met 12 jaar hebben we een ruimte in Sportcomplex KDO. Dit is BSO De Avonturiers. Zo is het mogelijk om alle kinderen zo gericht mogelijk leuke activiteiten aan te bieden. Wanneer een kind naar de volgende BSO groep gaat, hangt af van het karakter, de ontwikkeling en de interesses van het kind.

Groene zon