Het kinderdagverblijf

Op de kinderdagverblijven van Speel-Inn staat aandacht en liefdevolle zorg in een vertrouwde omgeving centraal. We vinden het belangrijk om kinderen structuur en regelmaat mee te geven. Dit zorgt voor duidelijkheid, ritme en vertrouwen. We bieden kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn. Door een goede balans te creëren tussen rust, plezier en uitdaging, krijgen de kinderen de gelegenheid om in eigen tempo te groeien. Ieder kind is uniek.
Zo spelen en leren we samen, met en van elkaar bij Speel-Inn!

Onze groepen

We houden onze opvanglocaties kleinschalig en werken zoveel mogelijk met vaste gezichten, zodat iedereen elkaar kent en het vertrouwd voelt voor een kind. We werken met baby-, dreumes- of peutergroepen, maar hebben ook verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.