Kinderopvangtoeslag

De overheid wil ouders stimuleren om te werken. Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid. Dankzij deze tegemoetkoming van de overheid is het voor ouders financieel aantrekkelijker om hun kind naar de kinderopvang of BSO te brengen. 

Kijk voor alle voorwaarden op Belastingdienst Mijn Toeslagen

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag voor:

Is Speel-Inn geregistreerde opvang?

Speel-Inn staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en is een geregistreerde opvang.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de website van de Belastingdienst. Je gaat daarvoor naar Mijn Toeslagen. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je een DigiD nodig. Houd ook de gegevens over jouw inkomen en het contract met het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij de hand. 

Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Let op! Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag en dus geld mis.

Voor hoeveel uur kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt maximaal 230 uur per kind per maand vergoed. Het maakt niet meer uit hoeveel uren je per maand werkt of hoeveel uur je een opleiding, een traject naar werk of inburgeringscursus volgt.

Als jouw kind minder dan 230 uur per maand naar de opvang gaat, dan kun je uitgaan van de uren die in het contract met de kinderopvang staan.

Ik ga minder uren afnemen. Wat betekent dit voor de toeslag?

Elke wijziging geef je door aan de Belastingdienst. Zoals een wijziging in het aantal uren, het uurtarief en verandering in inkomen. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst steeds hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt in de nieuwe situatie. 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, is niet voor iedereen hetzelfde. Deze toeslag is namelijk afhankelijk van het gezinsinkomen. Wanneer je een partner hebt, dan telt zijn of haar inkomen ook mee voor de toeslag. Het inkomen van jou (en jouw eventuele partner) is het gezamenlijk toetsingsinkomen. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt. 

Ik raak werkloos. Wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag?

Je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt. Je kunt je kinderen dus nog gerust een tijdje naar de kinderopvang brengen. 

Meer informatie?

Lees hier de informatiebrief van Boink over kinderopvangtoeslag, of bekijk hier een checklist voor de aan aanvraagvan kinderopvangtoeslag.