Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Er zijn peuters die een beetje extra steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Voor deze kinderen kan er begeleiding geboden worden vanuit de VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Bij Speel-Inn hebben we aandacht voor het vergroten van ontwikkelkansen en daarom bieden we op een aantal locaties, naast reguliere opvang, VVE aan. Hiermee krijgen kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling en worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool. 

Op de volgende vestigingen van Speel-Inn werken we met een VVE-programma:

VVE-indicatie en vergoeding

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin van jouw gemeente (het consultatiebureau) kun je nagaan of jouw kind voor VVE in aanmerking komt. Wanneer er een VVE-indicatie door het consultatiebureau afgegeven wordt, vergoedt de gemeente een deel van de kosten voor voorschoolse educatie. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier voor onze infographic. Benieuwd naar de eigen financiële bijdrage? Met onderstaande tabel kun je deze per gemeente zelf berekenen.

Gemeente Rhenen: klik hier voor de VNG-tabel van 2024.

Gemeente Veenendaal: klik hier voor de VNG-tabel van 2024.

VVE bij Speel-Inn

Peuters die in aanmerking komen voor een VVE-indicatie nemen vier ochtenden per week deel aan het VVE-programma. Bij Speel-Inn maken we gebruik van de programma’s Uk & Puk en Piramide. Dit zijn educatieve programma’s die de brede ontwikkeling stimuleren van 0- tot 4-jarigen. Er worden binnen deze programma’s meerdere ontwikkelingsgebieden aangesproken:

·         Taalontwikkeling: mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, ontluikende en beginnende geletterdheid

·         Beginnende rekenvaardigheid (rekenprikkels): tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.

·         Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van de grove en fijne motoriek, sensomotoriek (horen, ruiken, voelen, proeven en zien), lichaamsbesef.

·         Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld, concentratie, samen spelen en werken.

Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groepen zijn opgeleid om ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden volgens het programma Uk & Puk of Piramide. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel thuis plaatsvindt, zoeken we bij Speel-Inn actief de samenwerking met ouders. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van het gezamenlijk starten of afsluiten van de dag. Tijdens dit actieve moment komen verschillende elementen van de VE-peuterspeelzaalochtend naar voren, zoals de start van een thema, interactief voorlezen en beweeg- of zingactiviteiten. Daarnaast delen we informatie en inspirerende activiteiten waar ouders thuis mee aan de slag kunnen.

 

Vragen?

Wil je meer weten over VVE bij Speel-Inn of jouw kind hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. 

Jongentje gaat met Puk van de glijbaan