Vroeg - en Voorschoolse Educatie (VVE)

Er zijn peuters die een beetje extra steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Voor deze kinderen is er VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Hiermee worden kinderen voorbereid op de overstap naar de basisschool. Bij Speel-Inn hebben we aandacht voor het vergroten van ontwikkelkansen en daarom bieden we op een aantal locaties VVE aan.

VVE bij Speel-Inn

Peuters met een VVE-indicatie kunnen hier vier ochtenden per week aan deelnemen. Wij werken met het VVE-programma Uk & Puk en Piramide. Dit is een educatief programma (wijzigen naar meervoud) waarbij we meerdere ontwikkelingsgebieden aanspreken:

  • Taalontwikkeling: woordenschat, stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid (rekenprikkels): tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van de grove en fijne motoriek. 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samen spelen en werken.

 

Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groepen zijn opgeleid om ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden volgens het programma Uk & Puk of Piramide. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel thuis plaatsvindt, zoeken we bij Speel-Inn hierin actief de samenwerking met ouders. Dat doen we door informatie te delen over Uk & Puk of Piramide en door ouderbijeenkomsten te organiseren.

Vestigingen met VVE

Op de volgende vestigingen van Speel-inn werken we met een VVE-programma:

 

VVE-indicatie en vergoeding

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin van jouw gemeente (het consultatiebureau) kun je nagaan of jouw kind voor VVE in aanmerking komt. Wil je meer informatie over de vergoeding? Klik dan hier voor onze infographic. 

Met deze tabel kun je de eigen ouderbijdrage berekenen.  

Vragen?

Wil je meer weten over VVE bij Speel-Inn of jouw kind hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.