Activiteiten

This post is also available in: English (Engels)

Samen leren en ontdekken

Op alle vestigingen van Speel-Inn wordt gewerkt vanuit een themagericht activiteitenprogramma dat ervoor zorgt dat kinderen afwisselende activiteiten aangeboden krijgen, welke aansluiten op hun ontwikkeling. Je kunt daarbij denken aan:

 • sport & spel
 • creatief
 • ontdekken, techniek en proefjes
 • natuur
 • muziek, expressie en drama
 • eten & drinken
 • media

Er wordt maandelijks een activiteitenkalender gemaakt en deze wordt gecommuniceerd aan de ouders en/of verzorgers. Zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten die we doen!

Op de kinderdagverblijven en de peuteropvang maken we binnen onze activiteitenprogramma’s gebruik van de thema’s van Uk & Puk. In de activiteiten van deze methode is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. We zetten hier specifiek materiaal bij in en passen de inrichting van de speelleeromgeving aan naar het betreffende thema. Zo leren de kinderen, samen met Puk, spelenderwijs kennismaken met nieuwe vaardigheden.

Ook op de BSO werken we met een activiteitenprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen kunnen bijkomen van hun drukke dag op school en vooral moeten kunnen spelen en genieten van hun vrije tijd, worden de activiteiten vrijblijvend aangeboden. Tijdens vakanties is er voor de BSO een speciaal vakantieprogramma, steeeds in een ander thema.

Bij Speel-Inn werken we ook veel samen met externe partijen. Je kunt daarbij denken aan:

 • sportverenigingen
 • muziek met Mariek
 • yoga
 • dans
 • natuur is een feest
 • kunst
 • gemeenteactiviteiten
 • ouderenzorg
 • kinderboerderijen