Activiteitenprogramma

This post is also available in: English (Engels)

Spelen, leren en ontdekken...

Op alle vestigingen van Speel-Inn wordt gewerkt vanuit een maandelijks activiteitenprogramma dat ervoor zorgt dat kinderen afwisselende, leeftijdsgerichte en ontwikkelingsgerichte activiteiten krijgen aangeboden. We doen dit door middel van een activiteitenmatrix en voegen dit samen met het thema van die maand.

Op de peuterspeelzaallocaties wordt gewerkt via een specifiek activiteitenprogramma dat zich onder meer richt op een goede aansluiting op de basisschool, taal- en ontwikkelingsdoelen. Dit wordt ook wel VVE genoemd.

Ook werken wij samen met externe partijen, denk aan:

Sportscholen | Muziek met Mariek | Yoga | Dans | Natuur is een feest | Kunst | (sport)Verenigingen | Gemeenteactiviteiten | Ouderenzorg | Kinderboerderijen