Extra service

Ruildagen

Indien je een dag wilt ruilen, dan kun je dit aanvragen in de ouderapp Konnect. Ruilen van dagen kan op basis van beschikbaarheid, het is een extra service die we bieden. Als de aangevraagde ruildag beschikbaar is, dan zal de locatiemanager de aanvraag goedkeuren. Je krijgt hiervan een melding in de ouderapp.

Ziekte- en vakantiedagen mogen binnen 30 dagen worden geruild. Van de vakantiedagen mag er maximaal één week worden geruild. 
Feest- en studiedagen kunnen niet geruild worden.

Extra dagen

Ook een extra dag kun je aanvragen in de ouderapp Konnect. De locatiemanager zal deze indien beschikbaar goedkeuren.

Sluitingsdagen 2022

  • Tweede Paasdag (maandag 18 april)
  • Koningsdag (woensdag 27 april)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
  • Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)
  • Tweede Kerstdag (maandag 26 december)
  • Studiedag (nog niet bekend)