Plaatsingsprocedure

This post is also available in: English (Engels)

Plaatsingsprocedure

Nadat u zich heeft ingeschreven bij Small Society ontvangt u binnen enkele dagen bericht over de mogelijkheden van de door u gewenste plaatsing. U ontvangt daarna van ons een overeenkomst kinderopvang alsmede een afschrift van onze algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement, een kostenoverzicht met urenopgaaf voor de belastingdienst en alle overige informatie die voor u als ouder van belang is. Op deze wijze weet u precies wat de plaatsing inhoudt en welke werkwijze wij hanteren.

In de overeenkomst kinderopvang is vastgelegd op welke dagen welke kinderopvang door u wordt afgenomen. De plaatsing kan pas ingaan zodra de overeenkomst door beide partijen getekend is. De plaatsing gaat in per de 1e of de 16de van de maand.

De plaatsing start met een intakegesprek en een korte wenperiode waarbinnen het kind en de ouders kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Een wenperiode duurt maximaal twee weken. In de regel kan het kind na een dag of twee, drie wennen regulier gebruik maken van de kinderopvang