Pedagogisch beleid

This post is also available in: English (Engels)

Hoe werken wij...

Bij alle kinderopvang locaties wordt gewerkt aan de hand van ons pedagogisch werkplan. In dit werkplan staat beschreven hoe wij op de groepen werken. De locatiemanagers zien er op toe dat dit in de praktijk ook echt zo gebeurt.

Door het vastleggen van wat we doen, hoe we het doen en waarom we het op die bepaalde manier doen, willen we zorgen voor eenheid in de manier van werken binnen Speel-Inn.

Tegelijkertijd leggen we hiermee verantwoording af aan veel betrokken partijen zoals ouders, de GGD en de brandweer. 

Het werkplan ligt ter inzage op alle vestigingen.