Overeenkomst

This post is also available in: English (Engels)

Overeenkomst

In de overeenkomst kinderopvang worden de afspraken tussen ouder(s)/verzorger(s) en Small Society vastgelegd. In de overeenkomst staan onder meer afspraken ten aanzien van de af te nemen dagen, de prijs en het prijsbeleid, de openingstijden en betalingsvoorwaarden en de berekende uren.

Onze afnamemogelijkheden gaan standaard uit van de afname van minimaal 1 dag per week. Heeft u speciale wensen ten aanzien van de afname van uw kinderopvang? Heeft u behoefte aan meer flexibiliteit of meer maatwerk ten aanzien van de openingstijden of afnamehoeveelheden? Laat u ons dat dan gerust weten. Small Society kent verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan uw wensen via onze flexibele afnamemogelijkheden.

In de overeenkomst wordt verwezen naar onze algemene voorwaarden en onze huisregels die samen met de overeenkomst kinderopvang aan ouder(s) verzorger(s) worden verstrekt.

De overeenkomst kinderopvang kent een opzegtermijn van 1 maand. Indien de overeenkomst voor ingang van de plaatsing door ouder(s)/verzorger(s) wordt geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel.

Dagen voor aanvang:Annuleringskosten:
* meer dan 3 maanden€ 0,-
* 1 tot 3 maanden€ 80,-
* minder dan 1 maand100% van het maandtarief