Oudercommisie

De Oudercommissie

Elke vestiging heeft een oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. We betrekken de oudercommissies nauw bij onze organisatie en ontvangen graag hun input bij inhoudelijke en beleidsmatige zaken.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Er zijn regels opgesteld rondom het aannamebeleid en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat staat vast in het oudercommissiereglement.

De oudercommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies over voorgenomen besluiten van de organisatie. Zo is er adviesrecht over:

  • De openingstijden en de tarieven van de opvang;
  • Voedingsaangelegenheden;
  • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • De kwaliteit van de opvang;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • De inzet van beroepskrachten in opleiding;
  • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
  • De accommodatie, inrichting en buitenruimte.

Indien er wijzingen plaatsvinden op bovenstaande genoemde punten, dan dienst Speel-Inn eerst advies te vragen aan de Oudercommissie, zodat in alle wijzigingen de belangen van de ouders en kinderen worden meegenomen.

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en heeft de bevoegdheid om de directie van Speel-Inn minimaal drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie. Ook organiseren ze één keer per jaar een jaarvergadering om alle andere ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten rondom de oudercommissie. Er wordt tevens gecommuniceerd door middel van het verspreiden van de notulen van de vergadering en er is een leaflet beschikbaar voor nieuwe ouders.

Vragen of deelnemen?

Heb je een vraag aan de oudercommissie of heb je belangstelling om plaats te nemen in de oudercommissie, stuur dan een e-mail naar de commissie van jou locatie. Hiernaast kun je de mailadressen terugvinden.