Kinderopvangtoeslag

Wie, wat, waar...

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag ontvang je via de Belastingdienst.
Hou bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag rekening met de volgende zaken:

  • de Belastingdienst gaat uit van een zogenaamd toetsingsinkomen van jezelf
  • indien je een partner hebt dan telt dit toetsingsinkomen mee voor de berekening van de toeslag
  • daarnaast telt je arbeidsparticipatie (en die van je partner) mee bij de beoordeling van de toeslag
  • de verwerkingstijd bij de Belastingdienst voor een aanvraag tegemoetkoming kinderopvang bedraagt ongeveer 8 weken.

U kunt hier een proefberekening maken.

Een aanvraag bij de Belastingdienst kun je doen via www.toeslagen.nl of door te bellen met de BelastingTelefoon (0800-0543). Indien je dit wenst dan kunnen wij je hierbij uiteraard ook graag helpen.

Om voor een tegemoetkoming kinderopvang in aanmerking te kunnen komen dient de kinderopvanginstelling geregistreerd te zijn bij het landelijk register kinderopvang (LRK-nummer). Iedere vestiging heeft een eigen nummer. De juiste LRK-nummers kun je vinden onder de juiste vestiging.

Kinderopvangtoeslag App

Vanaf 2 juli 2020 is het mogelijk om via een app de gegevens met betrekking tot de kinderopvangtoeslag makkelijk bij te houden en bij te werken. De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Uitgebreide handelingen, zoals aanvragen of stopzetten van kinderopvangtoeslag blijven via de website: www.toeslagen.nl lopen. 

De app is vooral bedoeld voor veelvoorkomende wijzigingen, bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd. Alle kinderopvangorganisaties worden per 2021 verplicht om gegevens te gaan delen met de Belastingdienst. De Belastingdienst/Toeslagen gebruikt deze gegevens om ouders via de app een melding te sturen als blijkt dat hun gegevens niet meer actueel zijn

Je kunt heb downloaden in de Appstore!