Ik kies voor Speel – samenwerkingen

Samenwerkingen

Wij zijn een serieuze samenwerkingspartner zijn voor scholen, gemeenten, verenigingen en andere organisaties. Door samenwerking te zoeken met lokale partners, kunnen we de ontwikkeling van kinderen zo breed mogelijk stimuleren, waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. We hebben ieder onze eigen deskundigheid, kennis en ideeën, waarmee we elkaar kunnen versterken.

Voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de kinderopvang is samenwerken met vrijetijdsorganisaties in de buurt essentieel. Door samen te werken met sportclubs, muziekscholen, (amateur)kunstenaars, buurthuizen en bibliotheken kunnen kinderen kiezen uit activiteiten, die een kinderopvangorganisatie alleen nooit kan bieden.

Ons uitgangspunt is, dat beleidsmatige betrokkenheid leidt tot permanente samenwerking met basisscholen. Onder andere door voorschoolse educatie, samen activiteiten doen met scholen en overleg met schoolbesturen werken wij actief aan deze samenwerking.