Ik kies voor Speel – medewerkers

Professionele medewerkers

Het bieden van een basis van veiligheid, liefde, geborgenheid en vertrouwen, ter stimulering van de ontwikkeling van een kind, staat bij ons te allen tijde voorop. Onze medewerkers zijn deskundig, betrokken en hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Om op de groep te mogen en kunnen werken, zijn kennis en specifieke vaardigheden vereist. Onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd om in de kinderopvang te werken. Zij beschikken allen over een pedagogische opleiding op minimaal MBO niveau 3.

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Iedereen die werkt met kinderen, moet zich daarom inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd.

We geven onze medewerkers ruimte om zich te blijven ontwikkelen en hebben daarvoor een eigen Academie ontwikkeld. We verwachten van onze medewerkers dat ze bereid zijn nieuwe kennis op te doen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. We bieden diverse trainingen, zoals de kinder-EHBO, bedrijfshulpverlening en cursussen op het gebied van pedagogiek en ontwikkeling van kinderen aan. Middels zelfreflectie en feedbackgesprekken zijn we continu bezig met zelfontwikkeling en teamontwikkeling. Daarnaast ondersteunt een pedagogisch coach of locatiemanager de medewerkers van de vestiging waar zij werkzaam zijn.

Voor onze medewerkers willen we meer zijn dan gewoon een werkgever. We zijn ons goed bewust van het belang van tevredenheid van onze medewerkers. Daarom streven we naar optimaal werkplezier en betrokkenheid van alle medewerkers, binnen de kaders van onze mogelijkheden. Alle medewerkers zijn betrokken bij de missie en visievorming. Door dit brede draagvlak ademen wij met z’n allen onze missie en visie uit.

Middels de medewerkersraad en tevredenheidsonderzoeken blijft de directie betrokken en goed geïnformeerd. Zo kunnen we werken aan verdere professionalisering van de gehele organisatie.

Wij zijn trots op ons vak en onze organisatie en willen dat ook uitstralen!