Ik kies voor Speel – klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Ouders worden door ons goed geïnformeerd over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we middels warme overdrachten, tien-minuten-gesprekken en/of ontwikkelingsgesprekken, berichten vanuit het ouderportal, de website en onze sociale media kanalen. Daarnaast informeren we ouders op vestigings- en bedrijfsniveau middels nieuwsbrieven, de notulen van de oudercommissies, de website en informatieboekjes.

Wij vinden de feedback die wij van ouders ontvangen erg belangrijk. Middels het klanttevredenheidsonderzoek peilen wij regelmatig of onze dienstverlening nog goed aansluit op de wensen van de ouders. Dat doen we op vaste momenten: meteen na het starten van de opvang, na drie maanden, jaarlijks en bij het beëindigen van de opvang. Als ouders verbeterpunten aandragen in een enquête zullen deze altijd met elkaar besproken worden zodat we onze zorg optimaal af kunnen stemmen op de vraag van ouders. Dit geeft ons de kans om continu te blijven verbeteren en groeien. We maken hiervoor gebruik van de Verbetermeter.