Het duurt te lang!

Het duurt te lang!

Al 3 maanden mogen onze BSO kinderen niet naar hun geliefde BSO komen. Zij missen hun vriendjes, vriendinnetjes, de pedagogisch medewerkers en de leuke avonturen die we samen beleven.

Om de politiek te laten weten dat wij met de BSO’s open willen, gaan we een handtekeningenactie doen met alle kinderen van de BSO. We willen daarom aan alle kinderen vragen een tekening te maken waarop duidelijk te zien is waarom ze graag weer naar de BSO zouden willen. Alle tekeningen verzamelen we en gaan we vervolgens dinsdag 23 maart aanbieden aan de politiek.

Waarom is de BSO zo belangrijk voor kinderen?

De BSO is een aanvulling op thuis en het onderwijs. De meeste kinderen hebben ook buiten schooltijd een intrinsieke motivatie om iets nieuws onder de knie te krijgen. De rol van de BSO is om die drang om de wereld te ontdekken, goed te begeleiden. Dit betekent de juiste omgeving scheppen, interessante informatie aanreiken, vragen stellen die aanzetten tot nadenken, voorbeelden geven, etc. Een aanbod dat past bij wat het kind ‘aan’kan en interessant vindt. We stimuleren de kinderen van de BSO in hun brede ontwikkeling en schenken hierbij aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en talenten van de kinderen.

Daarnaast leren kinderen in de BSO verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor de omgeving, de groep en de ruimte. De groep is een oefenplek voor democratie en een gemeenschap in het klein. We bespreken en organiseren zoveel mogelijk met de kinderen samen en zorgen ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. In de groep werken we daarnaast aan respect en interesse voor elkaar. We voeren gesprekken, in grote en in kleine groepen. Hierin praten we over verschillen in waarden en normen en over verschillen in de samenleving en nodigen kinderen uit tot meedenken. We bespreken het waarom en laten kinderen de voordelen van samenwerken ervaren.

Geconcludeerd draagt de BSO bij aan de brede ontwikkeling van kinderen, met de nadruk op de sociale ontwikkeling aangezien kinderen in een groep met leeftijdsgenoten vaardigheden opdoen gericht op samenwerken, besluiten nemen en het omgaan met verschillende meningen. Juist in de huidige coronatijd kan de BSO een plek zijn waar kinderen sociale contacten kunnen aangaan en onderhouden en waar ze hun gezondheid op peil kunnen houden. De BSO stimuleert namelijk naast de ontwikkeling van kinderen ook een gezond voedingspatroon en voldoende dagelijkse beweging bij kinderen.

In deze coronatijd gaat het minder goed met de mentale gezondheid, het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. BSO geeft ontspanning, (buiten)speelplezier met andere kinderen en pedagogisch medewerkers die er voor hen zijn. Thuis moeten ze toch vaak stil zijn, omdat ouders aan het werk zijn, hun gametijd is verhoogd, etc.

Belangrijk!

Wil je jou kind, die thuis zit en die wij erg missen, stimuleren om een tekening te maken en kun je deze langs brengen op de BSO? Graag! We verzamelen alle tekeningen tot vrijdagmiddag 15.00 en zullen vanuit alle locaties alles tegelijkertijd op de post doen naar Den Haag. Daar zal samenwerkende kinderopvang alles verzamelen en op dinsdag 23 maart zullen zij alle tekeningen overhandigen aan de politiek.

We hopen op heel veel tekeningen, zodat we het belang van de BSO kunnen benadrukken richting de politiek. Hartelijke bedankt namens alle vestigingen van Small Society en Speel-Inn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *