Corona

Beslisboom Coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Deze zij opgenomen in de beslisboom. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Regels bij besmetting op locatie
Let op: wanneer er een besmetting op een vestiging is vastgesteld en medewerkers of kinderen bij de GGD gemeld worden als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat er op basis van de uitkomst van de beslisboom verwacht zou mogen worden. Omdat kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Wij volgen altijd de instructies van de GGD op.